Onze projecten

Toekomstfonds
zorgsector community-vorming landbouwsector
Locon De Stek
expertise
Knopenland
community-vorming
Zone 11
community-vorming
Samen voor talent
Project Vuurtorenwijk Oostende
community-vorming