Onze community

Knopenland

Kracht en schoonheid zit in het verbinden.

Knopenland verbindt plekken met een bijzondere betekenis. Bijzonder, omdat mensen op die plekken hun passie beleven in eenklank met hun omgeving. Verbonden met de geschiedenis en met een blik op de toekomst. Knooppunten bevinden zich zowel op het platteland als in de stad, in Vlaanderen en Nederland, Frankrijk of ergens anders in Europa. Knopenland is een beweging van ondernemende mensen die elkaar vinden in een gezamenlijk doel: Vanuit plekken, knooppunten werken aan een duurzame wereld. Knopenland is een initiatief van Schakel VZW Knopenland is ook een onderneming: Knopenland cvba ondersteunt de verwerving en de activiteiten van knooppunten. Ze faciliteert de interactie tussen de knooppunten en organiseert de samenwerking en de integratie tot een groter en sterker geheel. Hierdoor is ieder knooppunt geen eiland op zichzelf, maar leert van en groeit via andere knooppunten. Projecten rond voedselproductie en -consumptie, landschapsbeheer, houtproductie, kunst, recreatie,…worden lokaal geïnitieerd, georganiseerd en bovenlokaal ondersteund door knopenland. Hierdoor gaan ondernemerschap en kennisdelen hand in hand. Ben jij eigenaar of bewoner van een dergelijke plek. Laat het ons weten, uitwisselen en bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Project Image

Methodologie

De matrix methode (MM) De matrix methodiek is een reeks technieken ontwikkeld vanuit het perspectief van de architect en fotograaf om met name iets nieuws te (co)creëren. Centraal staat de matrix als een mentale tool die individuen en groepen via verschillende trajecten leidt naar creatieve momenten. Deze trajecten zijn steeds doelgericht. Met andere woorden, een uitdaging, een propositie, een probleemstelling initieert het proces. De MM helpt iedereen als een ontwerper te denken zoals designers en architecten dit doen. Hiervoor werden een reeks technieken ontwikkeld, toepasbaar in verschillende omgevingen. Centraal bij ieder traject staat het leren en het ontwikkelen met als doel: vernieuwing of verandering. Maar ook puur kennisproductie kan het oogmerk zijn. De methode kan zowel toegepast worden voor individuele groei als voor duurzame ontwikkelingen in organisaties. Een workshop bestaat uit een theoretisch deel van ongeveer 45 minuten en het proces zelf van ongeveer 2 uur. Heb je interesse om hierover meer te vernemen klik dan door naar (facebookpagina de matrixmethode) en geef je naam op voor een interactieve proefsessie.