Onze community

Samen voor talent

Oranje vzw doet aan community building

Meebouwen aan een open en ontvankelijke samenleving en mensen met een beperking een plaats geven in die samenleving is minstens even belangrijk als de ondersteuning op zich

Meedraaien in een complexere samenleving

Vijftig jaar ervaring in de samenleving geeft de mensen van Oranje veel expertise en buikgevoel over community building en vermaatschappelijking, maar het is nog een hele zoektocht om dat onder woorden te kunnen brengen. “We zijn ons ervan bewust dat we hier goed mee moeten opletten. Als iedere zorgactor naar de samenleving stapt met de vraag naar de vermaatschappelijking van de zorg, gaat de samenleving die de rug toekeren”, zegt Bert Putman, algemeen directeur van vzw Oranje. “We kunnen hier vandaag ook niet aan werken zoals vijf jaar geleden. De toenemende complexiteit, maatschappelijke tendensen, evoluties in de samenleving gaan erg snel, en we moeten die fundamentele verschillen goed vatten om die verbinding te kunnen maken.

We komen van een model waar de overheid zorg subsidieert en de zorg over geprofessionaliseerd is, waardoor de zorg van de samenleving is weggedreven. We hadden, cru gesteld, die samenleving niet nodig, waardoor die verbinding er niet was. Om die te herstellen, moeten we een aantal tendensen begrijpen en erop inspelen. Een voorbeeld is de deeleconomie, die steeds meer verspreid raakt op veel meer terreinen. Dat gaat over delen, en delen is verbinden, dus dat kunnen we niet negeren. Die economische dynamieken en het aspect van wederkerigheid is daarin heel belangrijk.”

Een plaats in de samenleving

Oranje gaat ver in de ondersteuning van mensen met een beperking, maar de pijler om mee te bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving en om mensen een plaats te geven in die samenleving is minstens even belangrijk, benadrukt Bert Putman. “We moeten mee in die samenleving investeren, want we kunnen niet verwachten dat ze anders ontvankelijk wordt. We stappen dus minder met een vraag naar de samenleving toe, maar wel vanuit wat wij, als Oranje en vanuit elk individu te bieden hebben. We moeten eigenlijk als sociale ondernemers aan de slag.

Een voorbeeld hiervan is het project Samen voor Talent, in samenwerking met vzw Curando die werkt in ouderenzorg. “We vertrokken vanuit de vraag of we met een complementair muntsysteem meer zorg en dienstverlening zouden kunnen realiseren, anders en goedkoper. Uiteindelijk zijn we die vraag anders gaan bekijken, vanuit de noden en behoeften die er zijn, en kwamen we tot cocreatie, met concrete projecten die we wel faciliteren, maar die in handen zijn van de buurt. We experimenteren ook veel, met een geefpunt bijvoorbeeld of een retouchecafé, waar je spullen kunt laten herstellen en de dames onze cliënten leerden kleding te herstellen.”

www.facebook.com/talentzedelgem www.facebook.com/talent8310