Onze community

Toekomstfonds

Schakel vzw begeleidt projecten die gericht zijn op een duurzame samenwerking met alle belanghebbenden van een specifieke plek.

PROJECT TOEKOMSTFONDS BEERNEM

Toekomstfonds Beernem zag het levenslicht toen Vzw Bejaardenzorg (nu Curando), Schakel vzw en HoGent zich rond tafel zetten om een project uit te werken rond een ruw en verborgen stukje natuur in Beernem. De centrale vraag binnen het gesprek: “Welke rol kan een stuk akkerland, gelegen op het domein van een woonzorgzone in Beernem, spelen in het activeren van samenwerking tussen buurt en zorginstellingen?”

Wa soeter keu’n gebeur’n in de Poaters under’n hof?

In een eerste fase organiseerde Schakel een aantal inspiratie-evenementen onder de buurtbewoners om mensen te laten kennismaken met het domein. Met de hamvraag Wa soeter keu’n gebeur’n in de Poaters under’n hof? lokten we op 3 oktober de Beernemnaars naar het kasteeldomein Patershof om mee na te denken over de toekomst van het gebied.

Ondertussen heeft een eerste project concreet vorm gekregen. Een groep ‘trekkers’ uit de buurt lanceerde het initiatief De Plukhof. Plukhof Beernem kweekt met boer Martin biologische groenten in de kloostertuin van het Patershof. In deze CSA-tuin kan je het hele jaar door groenten plukken. De boer kweekt, de buurt oogst.

Wa soeter keu’n gebeur’n achter den Plukhof?

Bij aanvang van het project lag de focus op de samenwerking rond een gebied van 7 ha. In de tweede helft van deze studie (Toekomstfonds 2 – start januari 2016) breidden we deze focus uit naar een ruimer gebied van 30 ha. Het oorspronkelijke terrein gaf te weinig mogelijkheden om betrokkenheid van de verschillende stakeholders te creëren. We beslisten om de stakeholders samen te brengen rond het ruimere gebied en zo kwam de doelstelling op de voorgrond om een zorg- en recreatiezone cocreatief uit te bouwen.

Met Toekomstfonds 2 willen we weer de ideeën van de buurtbewoners meenemen in de verdere ontwikkeling van de site. Daarom nodigen we hen uit op een Ideeëncafé. De openingszin is deze keer: Wa soeter keu’n gebeur’n achter den Plukhof? De site is momenteel nog naamloos. Ook voor deze naamkeuze vragen we de inbreng van alle betrokkenen.

Schakel

Schakel geeft als centrum voor cocreatie een heel eigen maar concrete invulling aan het begrip cocreatie, samengevat in het schakelmodel (www.cocreeer.be). In Toekomstfonds Beernem is Schakel initiator en procesbegeleider. Het doel van het project is het uittesten van het schakelmodel als tool voor cocreatie in de praktijk van een lokale zorgcontext en er de mogelijkheden, aanpak en impact van na te gaan.

Het project Toekomstfonds 2 wordt getrokken door vzw Schakel in samenwerking met Maat Ontwerpers en volgende partners: Curando, pc Sint-Amandus, 4Veld, Aude Aerdemolen (Brocap), Maaltecenter (De Palmenaer) en de Gemeente Beernem.

ww.facebook.com/toekomstfonds](http://www.facebook.com/toekomstfonds)

Project Image
Project Image

Het Toekomstfonds krijgt de financiële steun van de Sociale Innovatiefabriek, die sociale innovatie ondersteunt om het hoofd te bieden aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen. http://www.socialeinnovatiefabriek.be/nl